Blog

Nytt parkeringsbolag tar över!

Vikingen Samfällighetsförening har valt att anlita Sverige Parkering AB Från och med 17.e mars tar ett nytt parkeringsbolag över, och med det blir det skärpt kontroll av felparkade bilar! Det nya p-bolaget heter Sverige Parkering AB och deras telefonnummer är 0770-17 55 00 , dit du kan ringa om du ser ett felparkerat fordon eller om det skulle parkera på din plats. Vi påminner om att det endast är tillåtet att stå i 5 minuter för i- och urlastning inne på gårdarna. Tänk också på att det är förbjudet att blockera vägen för sophämtning, utryckningsfordon m.m. Det är inte heller tillåtet att parkera på gräsmattorna, alla hjul måste stå på en asfalterad yta. Vi kommer att använda appen Parkster då EasyPark och SMS-Park tar en service avgift på 4.95kr extra för att nyttja deras tjänster. Parksters nya zonkoden är 8701 och det tillkommer inga extra kostnader! Bevakningstjänst gamla tillstånd gäller giltighetstiden ut! mer info finner du på www.parkster.se

Vi byter ny ekonomisk förvaltare från 1:a januari 2017!

Från och med 1 januari 2017 kommer Bredablick förvaltning att ta över det ekonomiska ansvaret för inbetalningar av parkeringsavgifter och att sända ut alla hyresavier för din parkeringsplats. Bredablick kommer också svara på dina frågor om att hyra parkering, avtal, priser m.m. Du når Bredablick de dagar då vi har expedition på Mjölnerbacken 33 (se särskilt lista under Kontakt), via E-mail och telefon: E-mail: info@bblick.se Telefon: 08-409 040 39 (vardagar 08:30-16:30) Då Vikingen samfällighetsförening byter ekonomisk förvaltare måste du stoppa ditt tidigare autogiro och anmäla ett nytt genom Bredablick förvaltning. Alla nuvarande hyresgäster får ett brev med nya auto-giroblanketter.

Sommarsemester, ny tid/plats för inlämning/utlämning under hösten och garageporten

Styrelsen för Vikingens samfällighetsförening önskar er alla en härlig och skön sommar! Även vi tar det lite lugnare under sommaren! Vi byter lokal för utlämning av brickor och fjärrkontroller och för frågor om nya hyresavtal. Vi kommer hädanefter att finnas på Mjölnerbacken 33, detta f.o.m. 30 juni. Kommande tider under året kommer vara följande: 30 juni 28 juli 1 augusti 31 augusti 1 september 29 september 3 oktober 31 oktober 1 november 30 november 1 december Slutet av december efter önskemål Våra garageportar blir påkörda då och då och vi ser av övervaknings-kamerorna att det är då bilförare inte väntar tills portarna är helt öppna innan man kör in. Du som orsakar skada på garaget eller dess inredning blir skadeståndskyldig vilket framgår av hyresavtalet. Som hyresgäst är du också skyldig att ansvara för att garageportar och gallergrindar stängs efter att du går ut- eller in. Om någon obehörig tar sig in i garaget kan du bli ersättningsskyldig för skador eller stölder som dessa förorsakar. OBS! Du ska också anmäla fel på portar eller grindar till styrelsen!! Om portarna står öppna minskar tryggheten och säkerheten inne i garaget.

Renovering och andra förbättringar på mjölnerbacken

Just nu har renoveringen på börjats på plan 1 i garaget, och nu ska vi planera för ommålning av taket. Vi kommer också att byta ut en del av gatubelysningen inom kort för att få bättre belysning på parkeringsplatser och i huvudsak gatorna mellan gårdarna. Under våren ska två farthinder (vägbulor) placeras på de stickgatorna på mjölnerbacken för att minska på farten och höja säkerheten för gående, och i samband med detta så kommer alla parkeringslinjer att målas om.