Blog

Här hittar du som bor eller arbetar på Mjölnerbacken aktuell parkeringsinformation för ditt avtal.

Logga in i kundportalen genom att skanna nedan QR-kod: Vikingen Samfällighetsförening har överlåtit uthyrning avseende garaget och parkeringsplatser inom samfällighetensmark samt besöksparkeringen på Mjölnerbacken 1-77 till Sverige parkering AB.  När: Administration av förhyrda parkeringsplatser införs den 1 januari 2021. I samband med detta kommer parkeringsbolag hantera kö samt nyckelhanteringen. Vilka platser: Förhyrda platser är enbart till för hyresgäster/medlemmar som bor eller hyr lokaler av någon av SFF anslutna bostadsrättföreningar. Övriga kan ställa sig i kö i mån av plats. Hur?:  Surfa på www.sverigeparkering.se/kund Ange ditt personnummer och bekräfta med bankID Kontrollera om dina uppgifter stämmer och att du har rätt platsnummer Godkänn avtalet Klart! I samband med signering kommer ni att få en digital nyckel utdelad till er som ni enkelt kan öppna garageportarna/gångdörrana med. Gamla fjärrkontroller kommer att fungera under övergångsperioden.   Godkänner du avtalet innan 3.e december så hinner vi avisera dig för januari. I annat fall kommer januari aviseringen hamna på februari. Kö-länken kommer upp inom kort, vi behöver först flytta över gamla listan från Bredablick. Kundtjänst / felanmälanFör uthyrningsfrågor hänvisar vi till uthyrning@sverigeparkering.se

Sverige Parkering tar över administration av p-huset samt köhantering 2021.

Samfälligheten har tecknat avtal för avisering, uthyrning, indrivning, nyckelhantering samt köhantering med Sverige Parkering AB. Parkeringsbolaget kommer att avisera nya rutiner i garaget. med detta sagt kommer boende kunna få snabbare service. Kösystemet är helt digitalt samt digitala nycklar kommer att delas ut till dem som hyr en garageplats. Mer info inom kort. Då vi byter till Sverige Parkering behöver alla skriva om avtalet med Sverige parkering för att kunna fortsätta stå i garaget. Ni kommer att behålla samma plats i garaget/utomhus. De som har stått i kö kommer att behålla sin köplats samt se sitt köplats nummer.

Nytt parkeringsbolag tar över!

Vikingen Samfällighetsförening har valt att anlita Sverige Parkering AB Från och med 17.e mars tar ett nytt parkeringsbolag över, och med det blir det skärpt kontroll av felparkade bilar! Det nya p-bolaget heter Sverige Parkering AB och deras telefonnummer är 0770-17 55 00 , dit du kan ringa om du ser ett felparkerat fordon eller om det skulle parkera på din plats. Vi påminner om att det endast är tillåtet att stå i 5 minuter för i- och urlastning inne på gårdarna. Tänk också på att det är förbjudet att blockera vägen för sophämtning, utryckningsfordon m.m. Det är inte heller tillåtet att parkera på gräsmattorna, alla hjul måste stå på en asfalterad yta. Vi kommer att använda appen Parkster då EasyPark och SMS-Park tar en service avgift på 4.95kr extra för att nyttja deras tjänster. Parksters nya zonkoden är 8701 och det tillkommer inga extra kostnader! Bevakningstjänst gamla tillstånd gäller giltighetstiden ut! mer info finner du på www.parkster.se

Vi byter ny ekonomisk förvaltare från 1:a januari 2017!

Från och med 1 januari 2017 kommer Bredablick förvaltning att ta över det ekonomiska ansvaret för inbetalningar av parkeringsavgifter och att sända ut alla hyresavier för din parkeringsplats. Bredablick kommer också svara på dina frågor om att hyra parkering, avtal, priser m.m. Du når Bredablick de dagar då vi har expedition på Mjölnerbacken 33 (se särskilt lista under Kontakt), via E-mail och telefon: E-mail: info@bblick.se Telefon: 08-409 040 39 (vardagar 08:30-16:30) Då Vikingen samfällighetsförening byter ekonomisk förvaltare måste du stoppa ditt tidigare autogiro och anmäla ett nytt genom Bredablick förvaltning. Alla nuvarande hyresgäster får ett brev med nya auto-giroblanketter.

Sommarsemester, ny tid/plats för inlämning/utlämning under hösten och garageporten

Styrelsen för Vikingens samfällighetsförening önskar er alla en härlig och skön sommar! Även vi tar det lite lugnare under sommaren! Vi byter lokal för utlämning av brickor och fjärrkontroller och för frågor om nya hyresavtal. Vi kommer hädanefter att finnas på Mjölnerbacken 33, detta f.o.m. 30 juni. Kommande tider under året kommer vara följande: 30 juni 28 juli 1 augusti 31 augusti 1 september 29 september 3 oktober 31 oktober 1 november 30 november 1 december Slutet av december efter önskemål Våra garageportar blir påkörda då och då och vi ser av övervaknings-kamerorna att det är då bilförare inte väntar tills portarna är helt öppna innan man kör in. Du som orsakar skada på garaget eller dess inredning blir skadeståndskyldig vilket framgår av hyresavtalet. Som hyresgäst är du också skyldig att ansvara för att garageportar och gallergrindar stängs efter att du går ut- eller in. Om någon obehörig tar sig in i garaget kan du bli ersättningsskyldig för skador eller stölder som dessa förorsakar. OBS! Du ska också anmäla fel på portar eller grindar till styrelsen!! Om portarna står öppna minskar tryggheten och säkerheten inne i garaget.