Blog

Sommarsemester, ny tid/plats för inlämning/utlämning under hösten och garageporten

Styrelsen för Vikingens samfällighetsförening önskar er alla en härlig och skön sommar! Även vi tar det lite lugnare under sommaren! Vi byter lokal för utlämning av brickor och fjärrkontroller och för frågor om nya hyresavtal. Vi kommer hädanefter att finnas på Mjölnerbacken 33, detta f.o.m. 30 juni. Kommande tider under året kommer vara följande: 30 juni 28 juli 1 augusti 31 augusti 1 september 29 september 3 oktober 31 oktober 1 november 30 november 1 december Slutet av december efter önskemål Våra garageportar blir påkörda då och då och vi ser av övervaknings-kamerorna att det är då bilförare inte väntar tills portarna är helt öppna innan man kör in. Du som orsakar skada på garaget eller dess inredning blir skadeståndskyldig vilket framgår av hyresavtalet. Som hyresgäst är du också skyldig att ansvara för att garageportar och gallergrindar stängs efter att du går ut- eller in. Om någon obehörig tar sig in i garaget kan du bli ersättningsskyldig för skador eller stölder som dessa förorsakar. OBS! Du ska också anmäla fel på portar eller grindar till styrelsen!! Om portarna står öppna minskar tryggheten och säkerheten inne i garaget.

Renovering och andra förbättringar på mjölnerbacken

Just nu har renoveringen på börjats på plan 1 i garaget, och nu ska vi planera för ommålning av taket. Vi kommer också att byta ut en del av gatubelysningen inom kort för att få bättre belysning på parkeringsplatser och i huvudsak gatorna mellan gårdarna. Under våren ska två farthinder (vägbulor) placeras på de stickgatorna på mjölnerbacken för att minska på farten och höja säkerheten för gående, och i samband med detta så kommer alla parkeringslinjer att målas om.

Glöm inte städgatorna under vintern

Vintern har kommit så glöm inte städgatorna. Följande är ett utdrag ur sundbyberg hemsida (http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera.html): Städ- och servicetider För att kunna snöröja och renhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade städ/ servicedagar. Dag och tidpunkt visas med hjälp av tilläggsskyltning på respektive plats. Om du parkerar på gatan en servicedag/ natt riskerar du felparkeringsavgift på 600 kronor. Om din bil hindrar på så sätt att underhåll/ service inte kan utföras på gatan kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats och du får själv stå för kostnaden.

Höjda p-bötesavgifter

P-böter priset höjs i hela Sundbyberg kommun och det innefattar även Mjölnerbacken. Om du undrar över böteravgifterna kan du läsa mer här: http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/fragor-och-svar-om-parkering.html

Hjälp till att hålla råttorna borta från Mjölnerbacken

Flera boende på Mjölnerbacken har rapporterat om en märkbar ökning av antal råttor i området och brf:erna samverkar nu för att råda bot på problemet som inte är unikt för just Mjölnerbacken (http://www.svd.se/rattorna-vinner-mark-i-stockholm). Alla boende i området kan hjälpa till i kampen mot råttorna genom att tänka och agera på ett förnuftigt sätt t.ex släng matrester enbart i soptunnor och mata inte fåglarna då matresterna lockar råttor.