Blog

Renovering och andra förbättringar på mjölnerbacken

Just nu har renoveringen på börjats på plan 1 i garaget, och nu ska vi planera för ommålning av taket. Vi kommer också att byta ut en del av gatubelysningen inom kort för att få bättre belysning på parkeringsplatser och i huvudsak gatorna mellan gårdarna. Under våren ska två farthinder (vägbulor) placeras på de stickgatorna på mjölnerbacken för att minska på farten och höja säkerheten för gående, och i samband med detta så kommer alla parkeringslinjer att målas om.

Glöm inte städgatorna under vintern

Vintern har kommit så glöm inte städgatorna. Följande är ett utdrag ur sundbyberg hemsida (http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera.html): Städ- och servicetider För att kunna snöröja och renhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade städ/ servicedagar. Dag och tidpunkt visas med hjälp av tilläggsskyltning på respektive plats. Om du parkerar på gatan en servicedag/ natt riskerar du felparkeringsavgift på 600 kronor. Om din bil hindrar på så sätt att underhåll/ service inte kan utföras på gatan kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats och du får själv stå för kostnaden.

Höjda p-bötesavgifter

P-böter priset höjs i hela Sundbyberg kommun och det innefattar även Mjölnerbacken. Om du undrar över böteravgifterna kan du läsa mer här: http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/fragor-och-svar-om-parkering.html

Hjälp till att hålla råttorna borta från Mjölnerbacken

Flera boende på Mjölnerbacken har rapporterat om en märkbar ökning av antal råttor i området och brf:erna samverkar nu för att råda bot på problemet som inte är unikt för just Mjölnerbacken (http://www.svd.se/rattorna-vinner-mark-i-stockholm). Alla boende i området kan hjälpa till i kampen mot råttorna genom att tänka och agera på ett förnuftigt sätt t.ex släng matrester enbart i soptunnor och mata inte fåglarna då matresterna lockar råttor.

Brand i garaget

Det varit en brand i garaget på plan 1. Inga större skador har skett på fastigheten. Saneringen är i stort sett klar och man kommer att måla om tak och väggar på våren.