Höjda p-bötesavgifter

P-böter priset höjs i hela Sundbyberg kommun och det innefattar även Mjölnerbacken. Om du undrar över böteravgifterna kan du läsa mer här: http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/fragor-och-svar-om-parkering.html

Hjälp till att hålla råttorna borta från Mjölnerbacken

Flera boende på Mjölnerbacken har rapporterat om en märkbar ökning av antal råttor i området och brf:erna samverkar nu för att råda bot på problemet som inte är unikt för just Mjölnerbacken (http://www.svd.se/rattorna-vinner-mark-i-stockholm). Alla boende i området kan hjälpa till i kampen mot råttorna genom att tänka och agera på ett förnuftigt sätt t.ex släng matrester enbart i soptunnor och mata Läs mer…

Brand i garaget

Det varit en brand i garaget på plan 1. Inga större skador har skett på fastigheten. Saneringen är i stort sett klar och man kommer att måla om tak och väggar på våren.