Kontakt

 

För att hyra parkering och ställa dig i kö

vänder du dig i första hand till: info@bblick.se
eller telefonnummer 08 – 409 040 39 men bara på vardagar mellan kl. 8.30 – 16.30

För att skriva under avtal, kvittera ut fjärrkontroller, accessbrickor och garagenycklar

Ni kan träffa ansvariga från Bredablick förvaltning för att skriva avtal, kvittera ut nycklar/fjärrkontroller/säkerhetsbrickor, m.m. Detta görs i Mjölnerbacken 33 föreningslokal.
Datum:
 • 15:00-17:00 – 31 januari 2019
 • 15:00-17:00 – 28 februari 2019
 • 15:00-17:00 – 29 mars 2019
 • 15:00-17:00 – 25 april 2019
 • 15:00-17:00 – 30 maj 2019
 • 15:00-17:00 – 27 juni 2019
 • 15:00-17:00 – 27 juli 2018
 • 15:00-17:00 – 29 augusti 2019
 • 15:00-17:00 – 26 september 2019
 • 15:00-17:00 – 31 oktober 2019
 • 15:00-17:00 – 28 november 2019