Kontakt

 

För att hyra parkering och ställa dig i kö

vänder du dig i första hand till: info@bblick.se
eller telefonnummer 08 – 409 040 39 men bara på vardagar mellan kl. 8.30 – 16.30

För att skriva under avtal, kvittera ut fjärrkontroller, accessbrickor och garagenycklar

Ni kan träffa ansvariga från Bredablick förvaltning för att skriva avtal, kvittera ut nycklar/fjärrkontroller/säkerhetsbrickor, m.m. Detta görs i Mjölnerbacken 33 föreningslokal.
Datum:
  • inom kort publicerar vi 2020:s datum