P-platser att hyra

Typer av platser och priser

Kostnad för hyra av parkeringsplats.
Alla hyror är månadskostnad inklusive moms.
Plats i parkeringshuset Lidret:
Plats utan takskydd med laddstolpe, Plan 8

Plats utan takskydd, plan (5 och 7) 8 och 9

Plats under tak, plan 4-7

Plats i bur med lås, plan 1-3

870 kr

560 kr

670 kr

775 kr 

MC plats i bur 350 kr
Hyrd parkering på gatan: 670 kr

Anmälan för att hyra en plats eller stå i kö för plats

Du anmäler att du vill hyra en parkeringsplats genom att uppge följande information:

 • Ditt namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer eller e-postadress, gärna båda
 • Om du önskar en P-plats med bur, utan bur under takskydd  eller en plats som inte har skydd av tak. 

och skickar ett meddelande med e-post till info@bblick.se eller ringer på telnr  08-409 040 39 men då endast på vardagar mellan kl. 8.30 – 16.30. De sätter upp dig på kö och sänder dig ett erbjudande om en parkeringsplats. Efter du har fått kontraktet hemskickad kan ni komma till föreningslokalen i Mjölnerbacken 33 och skriva på samt hämta ut passernycklar och fjärrkontroll.

Plats och tid för uthämning/inlämning av nycklar samt påskrift av hyresavtal

Träffa ansvariga från Bredablick förvaltning för att skriva avtal, kvittera ut nycklar/fjärrkontroller/säkerhetsbrickor, m.m. i föreningslokalen till höger om Mjölnerbacken 33 entré.

Datum:
 • 15:00-17:00 – 31 januari 2019
 • 15:00-17:00 – 28 februari 2019
 • 15:00-17:00 – 29 mars 2019
 • 15:00-17:00 – 25 april 2019
 • 15:00-17:00 – 30 maj 2019
 • 15:00-17:00 – 27 juni 2019
 • 15:00-17:00 – 27 juli 2018
 • 15:00-17:00 – 29 augusti 2019
 • 15:00-17:00 – 26 september 2019
 • 15:00-17:00 – 31 oktober 2019
 • 15:00-17:00 – 28 november 2019

Dokument

Du har tre månades uppsägningstid. Läs ditt avtal noga.