Vikingens samfällighetsförening

vikingen-logo

Föreningen har ansvar för all parkering i området och hela parkeringshuset, belysningen, underhåll och skötsel av gator och allmänna gräsytorna, belysning och terränghissen.

I samfällighetsföreningen ingår följande fastigheter med respektive representant:

 • BRF Vikingen 1-2, Mjölnerbacken 11-16 och 21-26
   • Shahriyar Zand, Ordförande
   • Margareta Eriksson, Suppleant
 • BRF Mjölner 3, Mjölnerbacken 31-34
   • Anita Dahlström, Ledamot
   • Olivera Kotevski, Suppleant
 • BRF Vikingen 6, Mjölnerbacken 61-67
   • Rajinder Pall Ahluwalia, Ledamot
   • Daniel Ohlsén, Suppleant
 • BRF Palett, Mjölnerbacken 71-77
  • Martin Giese, Ledamot
  • Yuan Guo, Suppleant

Felanmälan

Allmänna fel i garaget eller ute i området, trasiga lampor, felaktiga eller trasiga dörrar i garaget, skadegörelse eller ex. att en vägskylt är trasig kontaktar du vår fastighetsskötare:

Solsken Trädgårdsservice AB

Telefon: vardagar 8:00-16:00 – 070 797 88 18

Felanmälan på hissen sker till I.T.K AB

Telefon: 08-564 350 10

Nedskräpning anmäler du till vår trädgårdsskötare/städansvarig Hussein Mostafa, Solsken trädgårdsservice AB

Telefon: 070 797 88 18

Fel på garageportar? Kontakta Bålsta port:

Telefon: 0171 507 60

Ockuperad parkering

Har någon ställt sig på din hyrda parkeringsplats? Då ringer du själv vår övervakningsfirma NOKAS

Telefon: 08 556 558 04

Övrigt kontaktar du styrelsen för Vikingens SFF:

E-post: mjolner.trafik@gmail.com