Glöm inte städgatorna under vintern

Publicerat av lidret.se den

Vintern har kommit så glöm inte städgatorna. Följande är ett utdrag ur sundbyberg hemsida (http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera.html):

Städ- och servicetider

För att kunna snöröja och renhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade städ/ servicedagar. Dag och tidpunkt visas med hjälp av tilläggsskyltning på respektive plats. Om du parkerar på gatan en servicedag/ natt riskerar du felparkeringsavgift på 600 kronor. Om din bil hindrar på så sätt att underhåll/ service inte kan utföras på gatan kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats och du får själv stå för kostnaden.