Höjda p-bötesavgifter

Publicerat av lidret.se den

P-böter priset höjs i hela Sundbyberg kommun och det innefattar även Mjölnerbacken. Om du undrar över böteravgifterna kan du läsa mer här:

http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/fragor-och-svar-om-parkering.html