Goda Nyheter!

Vi har fått ok från kommunen att bygga nya garageportar med superstarka motorer! Portarna och nya motorer är nu beställda och kommer att levereras till oss den 14.e april 2020.  Port 1 och 2 kommer att monteras 20.e april 2020. Arbetet kommer att pågå i 14 dagar och under tiden Läs mer…

Garage portarna

Vi har haft en hel del driftstörningar när det gäller våra garageportar. Under decemberinspektion av garageportarna framkom att det behövs en hel del underhåll. Vi beslutade då att byta till mer funktionsdugliga garageportar. Samfälligheten har anlitat en ny leverantör för byte av garageportar samt installation av nya moderna slitstarka motorer som klarar Läs mer…

Glöm inte städgatorna under vintern

Vintern har kommit så glöm inte städgatorna. Följande är ett utdrag ur sundbyberg hemsida (http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera.html): Städ- och servicetider För att kunna snöröja och renhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade städ/ servicedagar. Dag och tidpunkt visas med hjälp av tilläggsskyltning på respektive plats. Om du Läs mer…