Renovering och andra förbättringar på mjölnerbacken

Publicerat av lidret.se den

Just nu har renoveringen på börjats på plan 1 i garaget, och nu ska vi planera för ommålning av taket.

Vi kommer också att byta ut en del av gatubelysningen inom kort för att få bättre belysning på parkeringsplatser och i huvudsak gatorna mellan gårdarna.

Under våren ska två farthinder (vägbulor) placeras på de stickgatorna på mjölnerbacken för att minska på farten och höja säkerheten för gående, och i samband med detta så kommer alla parkeringslinjer att målas om.