Här hittar du som bor eller arbetar på Mjölnerbacken aktuell parkeringsinformation för ditt avtal.

Publicerat av lidret.se den

Logga in i kundportalen genom att skanna nedan QR-kod:

Vikingen Samfällighetsförening har överlåtit uthyrning avseende garaget och parkeringsplatser inom samfällighetensmark samt besöksparkeringen på Mjölnerbacken 1-77 till Sverige parkering AB. 

När: Administration av förhyrda parkeringsplatser införs den 1 januari 2021. I samband med detta kommer parkeringsbolag hantera kö samt nyckelhanteringen.

Vilka platser: Förhyrda platser är enbart till för hyresgäster/medlemmar som bor eller hyr lokaler av någon av SFF anslutna bostadsrättföreningar. Övriga kan ställa sig i kö i mån av plats.

Hur?: 

  1. Surfa på www.sverigeparkering.se/kund
  2. Ange ditt personnummer och bekräfta med bankID
  3. Kontrollera om dina uppgifter stämmer och att du har rätt platsnummer
  4. Godkänn avtalet
  5. Klart!

I samband med signering kommer ni att få en digital nyckel utdelad till er som ni enkelt kan öppna garageportarna/gångdörrana med. Gamla fjärrkontroller kommer att fungera under övergångsperioden.  

Godkänner du avtalet innan 3.e december så hinner vi avisera dig för januari. I annat fall kommer januari aviseringen hamna på februari.

Kö-länken kommer upp inom kort, vi behöver först flytta över gamla listan från Bredablick.

Kundtjänst / felanmälanFör uthyrningsfrågor hänvisar vi till uthyrning@sverigeparkering.se

Kategorier: Uncategorized