Pågående och framtida projekt

Här kommer vi kort beskriva pågående och framtida projekt som styrelsen jobbar och planerar att jobba med i framtiden

Slutföra installationen av laddstolpar för el-bilar på plan 8 & 9. Installera ny el-matning till parkerings huset och byta leverantör av betallösning. Vi kommer även att färdigställa ombyggnationen av el-centralen för att klara av en större matning av ström

Bygga tak och installera sol-celler på plan 7,8 & 9 för att minska på kostnaderna för el-bil laddning i fastigheten

Färdigställa installation av kamera för automatisk in och ut pasering av bilar i fastigheten