Om föreningen

Föreningen har ansvar för all parkering i området och hela parkeringshuset, belysningen, underhåll och skötsel av gator och allmänna gräsytorna, belysning och terränghissen.

I samfällighetsföreningen ingår följande fastigheter med respektive representant:

Styrelsen

Styrelsen för Vikingen Samfällighetsförening valdes in på årsstämman 2022-06-02 och består av

Yuan Guo (Ordförande)Vecdi Gümüs (Vice ordförande)
Rajinder Pall Ahluwalia (Ledamot)Maria Vuorelma (Ledamot)
Michlin Kabak (Suppleant)Malgorzata Eriksson (Suppleant)
Anna Ceder Isebark (Suppleant)Johan Andersson (Suppleant)

Du når styrelsen genom att skicka till E-post: mjolner.trafik@gmail.com

Föreningens stadgar

Du kan ladda hem föreningens stadgar här