Om föreningen

Föreningen har ansvar för all parkering i området och hela parkeringshuset, belysningen, underhåll och skötsel av gator och allmänna gräsytorna, belysning och terränghissen.

I samfällighetsföreningen ingår följande fastigheter med respektive representant:

Styrelsen

Styrelsen för Vikingen Samfällighetsförening valdes in på Lidrets senaste årsstämma 2024-06-05

Du når styrelsen genom att skicka till E-post: mjolner.trafik@gmail.com

Föreningens stadgar

Du kan ladda hem föreningens stadgar här