Om övervakning

Parkeringsövervakning sköts av Sverige Parkering

Står någon på din hyrda parkeringsplats måste du kontakta Sverige Parkering  på

tel. 0770 – 17 55 00