Omålning av vägmarkeringar på Mjölnerbacken (juni-aug)

Vi vill informera om att alla vägmarkeringar på gemensamma ytor kommer att målas om under Juni till Augusti månad. Vi kommer ut med mer exakta datum och dagar när det närmar sig.

Vid frågor eller funderingar så vänd dig till styrelsens e-mail på mjolner.trafik@gmail.com

// Styrelsen samfälligheten